Twój koszyk

0,00 zł

produktów: 0

Regulamin sklepu Sklep przy Muzeum Kamieni

Regulamin świadczenia usług sklepu muzeumkamieni.bazarek.pl

§ 1

muzeumkamieni.bazarek.pl jest sklepem internetowym, prowadzonym przez MUZEUM MINERALOGICZNE – RENATA SOKOŁOWSKA, NIP: 611-10-06-658, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, ul. Słowackiego 1. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie muzeumkamieni.bazarek.pl.

§ 2

muzeumkamieni.bazarek.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać oferowane produkty.

§ 3

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem muzeumkamieni.bazarek.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

3. Do poprawnego obliczenia kosztów przesyłki klient powinien zezwolić na wykonywanie javascriptów, poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

§ 4

1. Zamówienie można składać poprzez formularz elektroniczny, dostępny bezpośrednio na stronie sklepu.

2. Zamówienie dokonywane poprzez formularz elektroniczny polega na zlokalizowaniu odpowiedniego asortymentu, skorzystaniu z opcji dodania produktu do koszyka poprzez dedykowaną temu funkcję. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

3. Wszystkie ceny, podane na stronie sklepu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

6. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

7. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

8. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

9. Dowód zakupu jest dołączany do każdego zamówienia, przekazanego klientowi. Dowodem zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego wyrażone w wiadomości e-mail może być to faktura VAT.

10. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie muzeumkamieni.bazarek.pl bez dodatkowej opłaty.

 

11. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 

a) Przelewem na rachunek bankowy.

Dane do wpłaty:

Muzeum Mineralogiczne

Bank PEKAO SA

nr rachunku 34 1240 1301 1111 0010 4887 3124

b) Przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą.

12. Zamówiony towar wysyłany jest po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym muzeumkamieni.bazarek.pl.

13. W przypadku wybrania formy płatności przy odbiorze – czyli „za pobraniem”, wymagane jest dodatkowe potwierdzenie w formie wiadomości „e-mail”.

§ 5

1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym a muzeumkamieni.bazarek.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek muzeumkamieni.bazarek.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz zamówionego produktu. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, muzeumkamieni.bazarek.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

4. W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, muzeumkamieni.bazarek.pl informuje o tym Zamawiającego mailem. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi muzeumkamieni.bazarek.pl.

§ 7

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 8

6. Jeśli suma Twojego zamówień przekroczy 300 zł (suma bez kosztów wysyłki) otrzymasz status stałego klienta uprawniający do 3 % zniżki.

Życzymy udanych zakupów!